Категория

Фашизъм

25 април: обобщение на Освобождението на Италия

Обобщение на всички събития, свързани с 25 април, ден, посветен на честването на Деня на освобождението на нашата нация.

Фашизъм: обобщение на историческия период

Фашизъм: кратко, но подробно обобщение на Мусолини и фашизъм в Италия; тук са датите, основните събития и главните герои на този исторически период.