Категория

Логически анализ

Как да направите логически анализ

Логически анализ: практическо ръководство за това как да се направи логически анализ и как да се идентифицират елементите на изречението: тема, предикат, допълнения.

Логически анализ: допълненията

Допълнения в логическия анализ: как да ги идентифицираме и различаваме, ето пълният списък на всички преки и косвени допълнения и въпросите, на които отговарят.

Логически анализ: таблица с допълнения

Таблица с допълнения: полезен ресурс за извършване на логическия анализ по най-добрия начин, идентифициращ по подходящ начин преките и косвените допълнения.