Категория

Граматичен анализ

Как се прави анализ на граматиката

Граматичен анализ. Как да направите граматичния анализ на елементите на изречението. Всички съвети и примерни упражнения.

Граматичен анализ: наречия

Прислови за анализ на граматиката. Подробното ръководство за това как да се направи граматическият анализ на наречията. Видове наречия: начин, време, количество, място

Граматичен анализ: местоимения

Граматичен анализ, местоимения. Как се прави граматичният анализ на местоименията. Какви са те и какви видове местоимения съществуват.

Граматичен анализ: имената

Граматически имена за анализ. Как да направите граматичния анализ на имената. Всичко за общи, правилни, колективни, променени, съставни, примитивни имена.

Граматичен анализ: прилагателни

Граматичен анализ. Как да направите граматичния анализ на прилагателните. Видове прилагателни: квалифициращи и определящи.

Граматичен анализ: глаголи

Глаголи, граматичен анализ. Правенето на граматически анализ на италиански глаголи често става наистина трудно: ето съветите за избягване на грешки!